TOMASZ
BĘDŹMIROWSKI

RADCA PRAWNY, LL.M.

PARTNER, ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

 

 

bedzmirowski@briefcase.pl

O MNIE

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego (LL.M. in International Commercial Law), biegły w języku angielskim.

 

 

DOŚWIADCZENIE

Był częścią departamentów prawnych w spółce VECTOR, spółce GETRESPONSE, spółce WOLTERS KLUWER POLSKA, a także świadczył pomoc na rzecz spółki ADVA OPTICAL NETWORKING, zdobywając w ten sposób doświadczenie w sektorze TMT i pogłębiając wiedzę w zakresie prawa korporacyjnego, ochrony własności intelektualnej oraz prawa kontraktów.

 

W BRIEF&CASE wykonuje swój zawód w obszarze prawa własności intelektualnej, kontraktów oraz handlowego (korporacyjnego).

 

Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych), a także tłumaczem języka angielskiego (prawniczego).

 

W ramach dotychczasowej praktyki m.in.:
– sporządził, wynegocjował oraz doprowadził do zawarcia wiele umów, w tym dotyczących przeniesienia lub licencjonowania praw, a także innych rodzajów umów dystrybucyjnych (w modelu SaaS, OEM);
– pomógł założyć oraz wspierał w bieżącej działalności liczne spółki;
– doradzał w kwestiach e-commerce, marketingu oraz ochrony własności intelektualnej.

 

 

JĘZYKI OBCE

W pracy posługuje się językiem angielskim i francuskim.

 • PRAWO

  prawo, Uniwersytet Gdański
  aplikacja radcowska, uzyskanie uprawnień radcy prawnego

 • LL.M

  International Comercial Law, LL.M, Akademia Leona Koźmińskiego

 • JĘZYK ANGIELSKI

  egzamin C2 Proficiency (CPE)
  egzamin ILEC (International Legal
  English Certificate
  egzamin TOLES (Global Legal
  English/International Division of the Law
  Society of England and Wales)

 • JĘZYK FRANCUSKI

  dyplom DELF B1 (Centre international d’études pédagogiques)

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Prawnik w działach wewnętrznych spółek, biuro tłumaczeń,
  kancelarie prawne- 2008 r.- 2016 r.
  Działalność w ramach własnej kancelarii- od 2016 r.

OLGA
ZINKIEWICZ-
BĘDŹMIROWSKA

RADCA PRAWNY

ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

 

 

zinkiewicz@briefcase.pl

O MNIE

 

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny, członkini gdańskiej OIRP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kierunkach Prawo nowoczesnych technologii oraz Prawo konkurencji.

 

 

DOŚWIADCZENIE

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu takich dziedzin prawa jak: prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo prasowe, prawo e-commerce, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych.

 

W ramach kancelarii Brief&Case specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz obsłudze korporacyjnej. Prowadzi liczne procesy sądowe.

 

Obecnie łączy prowadzenie kancelarii oraz pracę w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Autorka artykułów naukowych, uczestniczka i prelegentka na konferencjach naukowych.

 

 

JĘZYKI OBCE

W pracy posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

 • PRAWO

  prawo, Uniwersytet Gdański

  aplikacja radcowska, uzyskanie uprawnień radcy prawnego

  studia podyplomowe Prawo nowych technologii, Państwowa Akademia Nauk

  studia podyplomowe, Prawo konkurencji, Państwowa Akademia Nauk

 • JĘZYK ROSYJSKI 

  Certyfikat B1, Język rosyjski w biznesie, Izba Przemysłowo-Handlowa Federacji Rosyjskiej

 • JĘZYK ANGIELSKI 

  Certyfikat Centrum Języków Obcych, język angielski prawniczy

 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Prawnik w kancelarii prawnej- 2011-2016 r.

  Działalność w ramach własnej kancelarii- od 2016 r.

  Pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Postępowania Cywilnego- od 2017 r.

AGNIESZKA
ZALEWSKA

RADCA PRAWNY

DORADCA PODATKOWY

 

 

zalewska@briefcase.pl

O MNIE

 

INFORMACJE OGÓLNE

Radca prawny, doradca podatkowy, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia dla wydawnictwa CH. Beck oraz kursy/szkolenia  z zakresu prawa podatkowego i Compliance.

 

 

DOŚWIADCZENIE

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i  nadużyć oraz Complaince. Brała udział w licznych projektach dostosowujących organizację do przepisów, m.in. PSD II i RODO.  Nadto, współpracowała z Trójmiejskimi kancelariami prawnymi.

 

Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych) , prowadzi zajęcia dla C. H. Beck na kursach przygotowujących do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze oraz liczne szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

 

W ramach kancelarii Brief&Case specjalizuje się w prawie podatkowym, ochronie danych osobowych i zagadnieniach Compliance.

 

Praktyk z doświadczeniem prowadzenia procesów sądowych.

 

 

Specjalista w następujących dziedzinach:

–  prawo podatkowe,

– prawo bankowe;

–  usługi płatnicze;

–  prawo rynku kapitałowego;

–  ochrona konkurencji i konsumentów;

–  ochrona danych osobowych;

–  prawo podatkowe;

–   Compliance, w tym:

a) kultura Compliance

b) zarządzanie ryzykiem Compliance: (identyfikacja, ocena, minimalizacja, monitoring, kontrola, raportowanie ryzyka braku zgodności);

c) proces zgłaszania naruszeń (Whistleblowig & Open Reporting Process);

d) wybrane ryzyka (pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, ochrona danych osobowych, insider trading, ryzyko kontrahenta, ochrona konkurencji, konflikt interesów „conduct risk”). 

 

 

JĘZYKI OBCE

W pracy posługuje się językiem angielskim.

DR EWA
PODGÓRSKA-RAKIEL

DR NAUK PRAWNYCH

 

 

rakiel@briefcase.pl

O MNIE

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Prawnik, doktor nauk prawnych, licencjat z filologii  angielskiej.

Posiada doświadczenia w pracy w dziale prawnym ze specjalizacją w prawie pracy od 2003 r.

 

DOŚWIADCZENIE

Przez kilkanaście lat brała udział w Komisjach Sejmowych, Senackich oraz Radzie Dialogu Społecznego nad nowelizacjami przepisów związanych z zatrudnieniem. Przez kilka lat była także członkiem unijnych grup roboczych ds. delegowania pracowników przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Dwukrotnie w latach 2017 i 2018 reprezentowała Polskę w trójstronnej delegacji na posiedzeniach Międzynarodowej Konferencji Pracy MOP w Genewie. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego. Doświadczona trenerka. Liderka Polskiego Stowarzyszenia HR na Pomorzu.

W latach 2017-2019 była wykładowcą studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. .

 

 

Zakres kompetencji:

1. Przygotowuje umowy związane z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym:

– umowy o pracę;

– umowy zlecenia;

– umowy o dzieło;

– umowy o współpracy.

2. Przygotowuje regulaminy wewnątrzzakładowe:

– regulaminy pracy;

– regulaminy wynagradzania;

– regulaminy nagród i premiowania;

– regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

– regulaminy Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

– zasady antymobbingowe i antydyskryminacyjne;

– układy zbiorowe pracy.

3. Tworzy przepisy ochrony danych osobowych w odniesieniu do zatrudnienia.

4. Prowadzi audyty dokumentacji pracowniczej.

5. Bierze udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowników.

6. Prowadzi szkolenia z prawa pracy.

 

Specjalista:

1. Indywidualne i zbiorowe prawo pracy;

2. Pracownicy szczególnie chronieni;

3. Urlopy wypoczynkowe i związane z rodzicielstwem;

4. Ochrona danych osobowych na etapie rekrutacji i w zatrudnieniu;

5. Działalność socjalna pracodawcy;

6. Międzynarodowe prawo pracy;

7. Europejskie prawo pracy;

8. Zatrudnianie cudzoziemców;

9. Delegowanie pracowników;

10. Polish Labour Law – dla obcokrajowców.

 

 

JĘZYKI OBCE

W pracy posługuje się językiem angielskim.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności