22 maja br. r.pr. Olga Zinkiewicz wzięła udział w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja była poświęcona zmianom w prawie ochrony danych osobowych, w tym nowym regulacjom związanym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (więcej: http://prawo.ug.edu.pl/media/aktualnosci/66591/konferencja_naukowa_pt_ochrona_danych_osobowych_w_kontekscie_zmian_prawa).

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Wojciech Wiewiórowski – Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Mec. Zinkiewicz w wystąpieniu poddała analizie tzw. ustawę inwigilacyjną (tj. ustawę z 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych obowiązujących ustawach) i skonfrontowała jej postanowienia dotyczące pozyskiwania danych osobowych przez służby z dotychczasowym orzecznictwem TSUE oraz ETPCz.  Szczególnej uwadze poświęcono fakt, że ustawodawca, tworząc projekt wskazanej ustawy dysponował wytycznymi wynikającymi przede wszystkim z wyroków zapadłych w sprawach: Digital Rights Ireland Ltd przeciwko Minister for Communications, Marine and Natural Resources i in. oraz Kärntner Landesregierung i in. (C-293/12 i C-594/12; wyroku TSUE z 08 kwietnia 2014 r.), a także Szabo i Vissy przeciwko Węgrom (wyrok ETPCz z 12 stycznia 2016 r., sprawa numer  37138/14) oraz Zakharov Roman  przeciwko Rosji  (wyrok ETPCz z 04 grudnia 2015 r., numer sprawy 47143/06).

Jako konkluzję, postawiono  tezę, że ustawodawca nie uwzględnił wskazówek wynikających ze ww. orzeczeń zatem wątpliwe wydaje się być, aby wprowadzone zmiany utrzymały się w przypadku zaistnienia sporu na poziomie europejskim.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności