ZESPÓŁ KANCELARII

Tomasz Będźmirowski

Tomasz Będźmirowski

radca prawny, LL.M., partner zarządzający

i

Założyciel Kancelarii, partner zarządzający.

 

Radca prawny, członek gdańskiej OIRP, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego (LL.M. in International Commercial Law).

 

Wykładowca, trener.

 

 Świadczy usługi prawne dla branży IT/e-commerce/marketing.

 

W pracy posługuje się językiem angielskim i francuskim.

OLGA ZINKIEWICZ

OLGA ZINKIEWICZ

radca prawny, partner zarządzający

i

Założyciel Kancelarii, partner zarządzający.

Radca prawny, członkini gdańskiej OIRP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Prawo nowoczesnych technologii oraz Prawo konkurencji)

 Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji. Autorka publikacji naukowych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w następujących dziedzinach prawa: prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo prasowe, prawo e-commerce, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych. Prowadzi procesy sądowe.

 W pracy posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

 

AGNIESZKA ZALEWSKA

AGNIESZKA ZALEWSKA

radca prawny, doradca podatkowy

i

Radca prawny, doradca podatkowy,

Członkini gdańskiej OIRP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 Wykładowca, trener.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy  w sektorze bankowym. Specjalista w następujących dziedzinach: prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo rynku kapitałowego, ochrona konkurencji i konsumentów, ochrona danych osobowych, zagadnienia compliance.

 W pracy posługuje się językiem angielskim.

 

DR EWA PODGÓRSKA-RAKIEL

DR EWA PODGÓRSKA-RAKIEL

dr nauk prawnych

i

Doktor nauk prawnych.

Absolwentka filologii angielskiej, członek Polskiego Stowarzyszenia HR.

W Kancelarii odpowiada za praktykę prawa pracy w której specjalizuje się ponad 16 lat.

Prowadzi działalność szkoleniową, jest wykładowcą i doświadczonym trenerem.

Bierze udział w pracach grup eksperckich Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników.

Autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa pracy, w tym książek i poradników kadrowych prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, delegowania pracowników i współpracy ze związkami zawodowymi.  

W pracy posługuje się językiem angielskim. 

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI