NASZE SPECJALIZACJE

DANE OSOBOWE

Dokonujemy analiz, tworzymy opinie oraz konsultujemy projekty w przedmiocie lub aspekcie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także ochroną konsumentów.

Współpracując stale z profesjonalnym administratorem bezpieczeństwa informacji i certyfikowanym audytorem wewnętrznym normy ISO 27001, zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych – prowadzimy audyty mechanizmów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach, dostarczamy praktyczne zalecenia, kompleksową, skrojoną do potrzeb i specyfiki podmiotu dokumentację, świadczymy pomoc we wdrażaniu wymogów RODO. Doradzamy w kwestii powierzania przetwarzania oraz wszelkich innych operacji na zbiorach danych osobowych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować optymalne formy wsparcia procesów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Prowadzimy szkolenia oraz wykłady z zakresu ochrony danych osobowych.

Nowy cykl spotkań prawniczych

Zapraszamy na cykl spotkań prawniczych   #1 „Śniadanie z prawem pracy” Tematyką spotkania obejmiemy kwestie związane z ochroną danych osobowych w zatrudnieniu. Porozmawiamy o zmianach w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, obowiązujących od początku 2019 r.,...

Sonda RODO

BIG DATA Pływając w morzu Big Data, analizując zawarte w nim informacje za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence; AI), wykorzystując techniki i narzędzia Machine Learning (ML), nie możemy zapominać, że całe to pozornie...

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowana na WPiA UG- nasz udział (22.05.2017 r.)

22 maja br. r.pr. Olga Zinkiewicz wzięła udział w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była poświęcona zmianom w prawie...

„Stabilne rozwiązanie organizacyjne”, czyli kiedy spółka zarejestrowana na słowacji podlega węgierskim przepisom z zakresu ochrony danych osobowych (sprawa weltimmo c-230/14)

Pod koniec ubiegłego roku (01.10.2015) TSUE dokonał interesującej wykładni pojęcia „prowadzenia działalności gospodarczej” w kontekście przepisów dotyczących danych osobowych. Najogólniej rzecz ujmując, stwierdzono że przedsiębiorca, który jest administratorem...

SaaS i dane osobowe – jak to ugryźć?

Udostępnianie użytkownikom oprogramowania przez Internet w tzw. modelu SaaS (Software as a Service) staje się coraz bardziej popularne. Firmy tworzące tego rodzaju usługi wielokrotnie podkreślają, że taki model jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla użytkownika...

Safe Harbour a przekazywanie danych osobowych z UE do USA

Przekazywanie danych osobowych z UE do USA w świetle wyroku z 6 października 2015 r. w sprawie nr C-362/14 Pięć dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dotyczący transferu danych osobowych z Europy do USA. Tytuły prasowe w Internecie...

Sprawa Weltimmo (tsue, c-230/14)

[Rozstrzygnięcie] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdził na kanwie Sprawy Weltimmo elastyczną koncepcję pojęcia prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze przepisów o ochronie danych osobowych, odbiegającą od podejścia...

Monitoring w aspekcie pracowniczym

[Rachunek] Wybór najkorzystniejszej cenowo oferty na wdrożenie systemu monitoringu być może jest kluczowy w procesie implementacji środków poprawy bezpieczeństwa mienia, informacji lub osób znajdujących się na terenie Twojego przedsiębiorstwa. Jednak z pewnością...

Schrems v. dpc (facebook, Fafe Harbor)

[Era Safe Harbor] Wyrokiem z dnia 6 października 2015 roku (sprawa C-362/14) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 roku (dalej: Decyzja),...

PRAWA AUTORSKIE

Wspieramy prawnie producentów multimediów i gier komputerowych, administratorów portali, dostawców hostingu, blogerów, właścicieli agencji marketingu interaktywnego, jak również innych podmiotów i instytucji zainteresowanych stworzeniem i nabyciem praw lub uzyskaniem licencji do wszelkich rozwiązań i systemów informatycznych. Doradzamy przy tworzeniu i negocjowaniu umów dotyczących rozwoju, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych i systemów informatycznych, a także projektowania i obsługi stron internetowych oraz innych serwisów multimedialnych.

Obsługujemy twórców i artystów wykonawców, a także podmioty korzystające z cudzej twórczości we własnej działalności biznesowej lub promocyjnej. Prowadzimy bieżącą stałą obsługę prawną agencji reklamowych oraz firm PR-owych. Przygotowujemy kontrakty i reprezentujemy klientów podczas negocjacji, mediacji oraz w sporach sądowych.

Kiedy twórcy należą się 50% koszty uzyskania przychodu? Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów.

[Treść interpretacji] Już od ponad dwóch miesięcy na stronach Ministerstwa Finansów dostępny jest projekt interpretacji ogólnej dotyczącej warunków zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia pracownika stanowiącego honorarium autorskie...

Lost in Redaction

Surprise, surprise… but it did very much dumbfound me to learn my client’s opinion of the wording I had proposed in a license clause. All the more, since they are developers and can tell the difference between source and object (machine) code, and know much more...

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowana na WPiA UG- nasz udział (22.05.2017 r.)

22 maja br. r.pr. Olga Zinkiewicz wzięła udział w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była poświęcona zmianom w prawie...

Uzbrojeni w smartphony uczestnicy konferencji a prawo autorskie

Uczestnicy różnego rodzaju konferencji (w tym np. konferencji medycznych) częstokroć zastanawiają się na ile legalne jest dzielenie się treścią prezentowanych wykładów w mediach społecznościowych. Pytań w tej tematyce jest wiele. To, co szczególnie...

Jeśli fotografować wieżę Eiffla, to tylko za dnia – czyli kilka słów o prawie panoramy

Czy słyszeliście o tym, że w Belgii, Francji, Włoszech i np. Szwecji jeśli chcecie sfotografować budynek, to z zasady powinniście zapytać o zgodę? Chyba, że jest stary (powyżej 70 lat) i wygasły do niego prawa autorskie. Brzmi absurdalnie? Prawda. Jednak, w...

Gwarancja dobra rzecz

Jeśli jako zamawiający oprogramowanie otrzymałeś dokument gwarancyjny, albo choćby klauzulę w umowie, która wydała Ci się zbyt wąska, jeśli chodzi o zakres uprawnień, zbyt krótka, jeśli chodzi o okres utrzymywania gwarantowanej jakości, lub inaczej...

Training for coaches (how to quote)

[Training frenzy]                          These days it has become popular with employers to provide their employees with coaching, training, or other professional tuition (for the sake of brevity, let’s couch the notion in a single term: “training”); this...

What are collective management organizations for?

[Hit without a miss] There comes a day when your marketing department, and/or – as the case may be – more inventive members of the administration team, feel like they need to cover their freshly baked promotional material with some spicy ringing sauce. Obviously...

Szkolenie dla szkoleniowców

[Wprowadzenie] W czasach, gdy dokształcanie pracowników staje się powszechną praktyką wśród pracodawców, zapotrzebowanie na szkolenia tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne rośnie. Do popytu na tego typu usługi dostosowuje się podaż, co spełnia oczywiście...

ZAIKS – a po co to to?

[Hit bez kitu] Niekiedy przychodzi działowi marketingu lub co bardziej aktywnym członkom działu administracji ochota na opakowanie materiału promocyjnego w warstwę muzyczną. Najefektowniej użyć jakiegoś aktualnego hitu jako ścieżki dźwiękowej do filmiku reklamowego...

ZNAKI TOWAROWE

Oferujemy pomoc w ochronie własności intelektualnej, w tym przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych.

Występujemy w sprawach spornych dotyczących praw wyłącznych zarówno przed Urzędem Patentowym, jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Stale współpracujemy z rzecznikami patentowym.

Inwestycja w domeny rodzajowe

Panuje przekonanie, że skuteczna rejestracja domeny, nazwijmy ją „rodzajową”, stanowi dla abonenta znakomitą inwestycję. Nic tylko cierpliwie czekać, aż znajdzie się podmiot handlujący danym rodzajem towaru lub usługi, gotowy zapłacić krocie za cesję praw do...

Uzbrojeni w smartphony uczestnicy konferencji a prawo autorskie

Uczestnicy różnego rodzaju konferencji (w tym np. konferencji medycznych) częstokroć zastanawiają się na ile legalne jest dzielenie się treścią prezentowanych wykładów w mediach społecznościowych. Pytań w tej tematyce jest wiele. To, co szczególnie...

Trademark in a meta tag and the issue of unfair competition

[BEST, C-657/11] The Court of Justice of the European Union (CJEU) in its judgment of July 11, 2013 (Case C-657/11) handed down upon the request for a preliminary ruling made in the proceedings Belgian Electronic Sorting Technology NV v. Bert Peelaers, Visys...

Znak towarowy w metatagu a nieuczciwa konkurencja

[Sprawa C-657/11, BEST] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku prejudycjalnym z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie C-657/11 wydanym na tle postępowania Belgian Electronic Sorting Technology NV przeciwko Bertowi Peelaersowi i Visys NV orzekł...

E-COMMERCE

Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym. Zajmujemy się tworzeniem prawnej infrastruktury działania portali internetowych, e-sklepów i aplikacji mobilnych. Tworzymy całościową dokumentację niezbędną do świadczenia usług lub sprzedaży towarów w Internecie. Sporządzamy i konsultujemy polityki prywatności oraz regulaminy portali społecznościowych, sklepów online i aplikacji mobilnych pod względem ich zgodności z prawem, w tym regulacjami konsumenckimi oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Pomagamy przy kształtowaniu warunków promocji, konkursów, programów lojalnościowych oraz komunikacji marketingowej.

Kiedy twórcy należą się 50% koszty uzyskania przychodu? Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów.

[Treść interpretacji] Już od ponad dwóch miesięcy na stronach Ministerstwa Finansów dostępny jest projekt interpretacji ogólnej dotyczącej warunków zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia pracownika stanowiącego honorarium autorskie...

Lost in Redaction

Surprise, surprise… but it did very much dumbfound me to learn my client’s opinion of the wording I had proposed in a license clause. All the more, since they are developers and can tell the difference between source and object (machine) code, and know much more...

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowana na WPiA UG- nasz udział (22.05.2017 r.)

22 maja br. r.pr. Olga Zinkiewicz wzięła udział w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była poświęcona zmianom w prawie...

Uzbrojeni w smartphony uczestnicy konferencji a prawo autorskie

Uczestnicy różnego rodzaju konferencji (w tym np. konferencji medycznych) częstokroć zastanawiają się na ile legalne jest dzielenie się treścią prezentowanych wykładów w mediach społecznościowych. Pytań w tej tematyce jest wiele. To, co szczególnie...

Jeśli fotografować wieżę Eiffla, to tylko za dnia – czyli kilka słów o prawie panoramy

Czy słyszeliście o tym, że w Belgii, Francji, Włoszech i np. Szwecji jeśli chcecie sfotografować budynek, to z zasady powinniście zapytać o zgodę? Chyba, że jest stary (powyżej 70 lat) i wygasły do niego prawa autorskie. Brzmi absurdalnie? Prawda. Jednak, w...

Training for coaches (how to quote)

[Training frenzy]                          These days it has become popular with employers to provide their employees with coaching, training, or other professional tuition (for the sake of brevity, let’s couch the notion in a single term: “training”); this...

What are collective management organizations for?

[Hit without a miss] There comes a day when your marketing department, and/or – as the case may be – more inventive members of the administration team, feel like they need to cover their freshly baked promotional material with some spicy ringing sauce. Obviously...

OBSŁUGA SPÓŁEK

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności w Polsce, opracowujemy projekty umów (aktów założycielskich) i statutów spółek, zapewniamy rejestrację spółek (rejestr przedsiębiorców KRS, GUS, US, ZUS i inne).

Sporządzamy i opiniujemy projekty umów wspólników/akcjonariuszy oraz negocjujemy te umowy w imieniu klientów. Opracowujemy projekty uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentujemy wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy). Zapewniamy bieżącą obsługę prawną organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek, opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek oraz negocjowanie tych umów w imieniu klientów.

Sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa spółek handlowych, reprezentujemy spółek w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników (akcjonariuszy), rozwiązywania konfliktów między wspólnikami (akcjonariuszami), w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentujemy klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami (akcjonariuszami) albo między wspólnikami (akcjonariuszami) a spółką.

Jeśli fotografować wieżę Eiffla, to tylko za dnia – czyli kilka słów o prawie panoramy

Czy słyszeliście o tym, że w Belgii, Francji, Włoszech i np. Szwecji jeśli chcecie sfotografować budynek, to z zasady powinniście zapytać o zgodę? Chyba, że jest stary (powyżej 70 lat) i wygasły do niego prawa autorskie. Brzmi absurdalnie? Prawda. Jednak, w...

Ogołocone linki, czyli komisja europejska na straży praw wydawców

W ostatnim czasie w prawie Internetu zdecydowaną część uwagi poświęca się linkowaniu. W połowie września Komisja Europejska zaprezentowała projekt zmian prawa w tym zakresie. Przewiduje on zakaz umieszczania w linkach zdjęć i tekstu, co ma być wyrazem troski o...

Rewolucja w odpowiedzialności za komentarze na forach internetowych?

Przed warszawskimi sądami od 5 lat toczy się proces prowadzony przez mec. Giertycha o ustalenie, na jakich zasadach portale internetowe ponoszą odpowiedzialność za komentarze użytkowników. Sprawa była już dwukrotnie rozpoznawana przez Sąd Najwyższy. Przerobiono w...

Szerować czy cytować – oto jest pytanie

Historia dzisiejszego wpisu rozpoczyna się wiadomością od koleżanki z liceum (Agnieszka, pozdrowienia  ), która zaczynała się mniej więcej tak: „szukałam odpowiedzi na twoim blogu, ale nie znalazłam – mam pytanie … ”. Problem dotyczył wykorzystywania przez...

Zadośćuczynienie za nałogi. czy można pozwać za zbieranie danych o alkoholizmie?

Kiedy dziś przeczytałam w prasie o wynikach kontroli NIK odnoszących się do tego, że gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych przetwarzają dane dotyczące uzależnień nielegalnie, niemal zakrzyknęłam: „Eureka, ktoś wreszcie to zauważył, od dawna o...

Jesteś fotografem? Zabezpieczaj klisze i pliki RAW

Przeglądając najnowsze orzecznictwo pod kątem tego, jakie dowody trzeba przedstawić w sądzie, aby skutecznie wykazać, że jest się autorem fotografii, natrafiłam na ciekawy wyrok Sadu Okręgowego w Kaliszu. Jest jeszcze nieprawomocny (tj. można wnieść od niego...

Wieczne umowy licencyjne – czy to możliwe?

W prawie autorskim toczy się batalia między zwolennikami tezy, że nie można wyłączyć możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej na czas nieokreślony oraz tymi, którzy twierdzą przeciwnie, tj., że i owszem taka możliwość istnieje. Problematyczne są dwa przepisy –...

Depozyt kodu źródłowego – czy to potrzebne?

Mogłabym się śmiało założyć, że prawie każda spółka zajmująca się wdrażaniem programów komputerowych  spotkała się kiedyś z propozycją złożenia kodu źródłowego tego programu do depozytu. Jeśli się nie spotkała, to nie chcąc wydać kodu źródłowego na...

Kary umowne za opóźnienie w umowach na wdrożenie systemów informatycznych

Często zdarza się, że strony umów na wdrożenie systemów informatycznych w procesie negocjacji zastanawiają się, jaką wysokość kar umownych za opóźnienie przyjąć za właściwą. Prawnik zazwyczaj w takiej sytuacji doradza, aby klient sam rozważył, jakiego rodzaju ryzyko...

Dystansowanie się dziennikarza- biografa. Kazus Wiery Gran.

Dzisiejszy wpis nie był planowany. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że Sąd Apelacyjny w tzw. „sprawie kłamstwa Wiery Gran”  albo „zamykania ust Wierze” wyda takie rozstrzygnięcie. Agata Tuszyńska w 2010 r. napisała książkę o życiu Gran, w treści której...

PRAWO PRACY

W ramach Kancelarii świadczymy usługi z zakresu prawa pracy, w tym m.in. sporządzamy opinie prawne, umowy o pracę,regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, umowy z członkami władz spółek, kontrakty menedżerskie.

Prowadzimy negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, jak również tworzymy  ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

Nadto, świadczymy usługi doradcze z zakresu restrukturyzacji zakładu pracy i racjonalizacji zatrudnienia.

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych, a także przygotowujemy odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

Prowadzimy szkolenia i audyty z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.