Sonda RODO

BIG DATA Pływając w morzu Big Data, analizując zawarte w nim informacje za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence; AI), wykorzystując techniki i narzędzia Machine Learning (ML), nie możemy zapominać, że całe to pozornie odhumanizowane...

Konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowana na WPiA UG- nasz udział (22.05.2017 r.)

22 maja br. r.pr. Olga Zinkiewicz wzięła udział w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa” organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była poświęcona zmianom w prawie ochrony danych osobowych,...

Schrems v dpc (unsafe harbor closes)

[Safe Harbor Era] Through the judgment dated October 6, 2015, the Court of Justice of the European Union (hereinafter: CJEU) invalidated the Commission Decision 2000/520 / EC of July 26, 2000 (hereinafter: Decision), and consequently voided the U.S.-EU Safe Harbor...

Subjective aspects of video surveillance

[Economic considerations] It may be of crucial, even critical, importance to select the best price offer there is for the implementation of monitoring system – a system that is meant to improve security of tangible property, information and people at your premises....